#ชื่อเอกสารDownload File
1กฏจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ตัดสิน (Code of Ethics) Download File
2ข้อตกลงในการครองถ้วย Download File
3ขอสอบใบอนุญาตนักบิน Download File
4คำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ค้า Download File
5แบบคำร้องขอปีกและป้ายผ้าความสามารถนักกีฬา Download File
6แบบฟอร์มรายงานสภาพอุปกรณ์ Download File
7ใบขอขึ้นทะเบียนชมรม Download File
8ใบขอขึ้นทะเบียนสถานกีฬาทางอากาศ Download File
9ใบสมัครIPPI Download File
10ใบอนุญาตนักบิน.ตรวจเครื่อง-ตรวจร่ม Download File
11รับรองชั่วโมงบิน (SPL) Download File
12แบบรายงานนิรภัยการบิน Download File
13คำขออนุญาตเข้าร่วมการแข่งขันของสมาคมฯ Download File
14คำขออนุญาตจัดการแข่งขันหรือกิจกรรมกีฬาทางอากาศ Download File
15รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันของสมาคมฯ Download File
16รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาทางอากาศ Download File
17ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬากองทัพไทยและส่งนักกีฬากองทัพเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย Download File