วันที่จัดงานTitleLocationActivities
14 - 18 ม.ค. 65อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศประเภทร่มบิน ขั้น 3 ระดับชาติจ.พระนครศรีอยุธยาอบรม
19 - 23 ม.ค. 6517th Paramotor Thailand Championships 2022
การแข่งขันร่มบินชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565
จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน (Paramortor)
19 - 23 ม.ค. 6513th Paramotor Thailand Junior Championships 2022
การแข่งขันร่มบินเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565
จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน (Paramortor)
9 - 13 ก.พ. 656th Thailand Paragliding Accuracy ASEAN Friendships Open 2022 (FAI CAT II)
AFA Nation League Series 1
การแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ สานสัมพันธ์อาเซียนครั้งที่ 6 ประจำปี 2565
ผาตากเสื้อ จ.หนองคายร่มร่อน (Paragilding)
23 - 27 ก.พ. 651st NSDF Paramotor Slalom Thailand Championship 2022
การแข่งขันร่มบินสลาลมชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีร่มบิน (Paramortor)
5 - 25 มี.ค. 65การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"จ.ศรีสะเกษ
1 - 3 เม.ย. 651st FPV Racing Championship Thailand Open 2022 (FAI CAT II)
การแข่งขันเอฟพีวีเรซซิ่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 1ประจำปี 2565
(ยกเลิกการจัดการแข่งขัน)
จ.ปทุมธานีFPV Racing
4 - 10 เม.ย. 654th Paragliding XC Championships Thailand Open 2022 (FAI CAT II)
การแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
(ยกเลิกการจัดการแข่งขัน)
เขาสะเดา จ.นครราชสีมาร่มร่อน (Paragilding)
20 - 30 เม.ย. 6511th FAI World Paramotor Championships 2022
การแข่งขันร่มบินชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565
Espirito Santo, Brazilร่มบิน (Paramortor)
4 - 8 พ.ค. 651st Paragliding Accuracy Championships Thailand Open 2022 ( FAI CAT II )
AFA Nation League Series 2
(ยกเลิกการจัดการแข่งขัน)
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีร่มร่อน (Paragilding)
11 - 15 พ.ค. 65APPI PG INSTRUCTOR WORKSHOP COURSE
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาร่มร่อน ระดับนานาชาติ
(ยกเลิกการจัดการอบรม)
จ.ชลบุรีร่มร่อน (Paragilding)
16 มิ.ย. - 19 ก.ค. 65Paragliding Accuracy World Cup (World Series 3)Kazakhstanร่มร่อน (Paragilding)
21 - 29 มิ.ย. 654th FAI Asian Paragliding Accracy Championshipstaldykogan, Kazakgsyaaร่มร่อน (Paragilding)
7 - 12 ก.ค. 65The World Games 2022 (FPV Racing)USA.FPV Racing
20 - 24 ก.ค. 652nd NSDF Paragliding Accuracy Championships Thailand Open 2022
AFA Nation League Series 3
(ยกเลิกการจัดการแข่งขัน)
เขาสน จ.ราชบุรีร่มร่อน (Paragilding)
28 ก.ค. - 10 ส.ค. 65กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์พุทธมณฑล จ.สงขลาร่มร่อน (Paragliding) , บ.จำลอง (Aeromodeling)
29 ก.ค. - 2 ส.ค. 65กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
(กีฬาทางอากาศ สาขากีฬาร่มร่อน)
พุทธมณฑล จ.สงขลาร่มร่อน (Paragilding)
1 - 3 ส.ค. 65กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
(กีฬาทางอากาศ สาขาเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ)
พุทธมณฑล จ.สงขลาเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ(Aeromodelling)
17 - 21 ส.ค. 65อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศประเภท FPV Racing ระดับชาติจ.ชลบุรีFPV Racing
21 - 25 ก.ย. 65AIR SEA LAND Southern Sports Tourism Festival 2022 สงขลาจ.สงขลาร่มบิน (Paramortor) , บ.จำลอง(Aeromodeling)
หมายเหตุ : กิจกรรมข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม