วันที่จัดงานTitleLocationActivities
1 - 5 เม.ย. 645th Thailand Paragliding ASEAN Friendships Open 2021(FAI CAT II)
การแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ สานสัมพันธ์อาเชียนครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (เก็บคะแนนทีมชาติ)
จ.หนองคายร่มร่อน (Paragliding)
2 - 10 เม.ย. 646th Asian Beach Games 2021
(เลื่อนจัดการแข่งขันแบบไม่มีกำหนด)
Sanya , Chinaร่มบิน (Paramotor)
1 - 5 พ.ค. 641st Chonburi Thailand Paragliding Championships Open 2021 (FAI CAT II)
การแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย และนานาชาติชลบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
(เลื่อนจัดการแข่งขัน)
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีร่มร่อน (Paragliding)
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 64อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศประเภทร่มบิน ขั้น 3 ระดับชาติ (ระดับสูง นายตรวจ)รร. โรสการ์เด้น จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน (Paramotor)
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 6412th Thailand Paramotor Junior Championships 2021
การแข่งขันร่มบินเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564
จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน (Paramotor)
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 64 16th Thailand Paramotor Championships 2021
การแข่งขันร่มบินชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่16 ประจำปี 2564 ( เก็บคะแนนทีมชาติ )
จ.พระนครศรีอยุธยา ร่มบิน (Paramotor)
1 - 10 ก.ค. 64Singha 1st Thailand Indoor Skydiving Championships Open 2021 (FAI CAT II)
การแข่งขันสิงห์ การลอยตัวในอุโมงค์ลมชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
(เลื่อนจัดการแข่งขันแบบไม่มีกำหนด)
อุโมงค์ลมชัยจินดา จ.เพชรบุรีอุโมงค์ลม (Skydiving)
7 - 12 ก.ค. 64The World Games 2022 (FPV Racing)Alabama, USA
14 - 18 ส.ค. 64APPI PG INSTRUCTOR WORKSHOP COURSE
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาร่มร่อน ระดับนานาชาติ
จ.ชลบุรีร่มร่อน (Paragilding)
15 ส.ค. - 5 มิ.ย. 64การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"
(เลื่อนจัดการแข่งขันแบบไม่มีกำหนด)

จ.ศรีสะเกษ
15 ส.ค. - 5 ก.ย. 64การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"
กีฬาทางอากาศ สาขาเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ/FPV Racing
(เลื่อนจัดการแข่งขันแบบไม่มีกำหนด)
จ.ศรีสะเกษเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ (Aeromodelling)
15 ส.ค. - 5 ก.ย. 64การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"
กีฬาทางอากาศ สาขากีฬาร่มร่อน
(เลื่อนจัดการแข่งขันแบบไม่มีกำหนด)
จ.ศรีสะเกษร่มร่อน (Paragliding)
15 ส.ค. - 5 ก.ย. 64การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"
กีฬาทางอากาศ สาขากีฬาร่มบิน
(เลื่อนจัดการแข่งขันแบบไม่มีกำหนด)
จ.ศรีสะเกษร่มบิน (Paramotor)
18 ส.ค. - 22 ต.ค. 64อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศร่มบินสลาลม ขั้น 3 ระดับชาติชลบุรีร่มบิน (Paramorter)
19 - 28 ส.ค. 641st Indoor Skydiving Championship Thailand Open 2022 (FAI CAT II)
การแข่งขันลอยตัวในอุโมงค์ลมชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ุอุโมงค์ลมชัยจินดา จ.เพชรบุรีSkydiving
21 - 25 ส.ค. 64อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศประเภทร่มร่อน ขั้น 3 ระดับชาติ จ.ราชบุรีร่มร่อน (Paragliding)
2 - 5 ก.ย. 64Air Sea Land Paramotor Southern and Tourism Festival 2021
(เลื่อนจัดการแข่งขันแบบไม่มีกำหนด)
จ.สุราษฎร์ธานีร่มบิน (Paramortor)
3 - 5 ก.ย. 64 Thailand FPV Racing Championships Open 2021 ( คะแนนทีมชาติ )
การแข่งขันเอฟพีวีเรซซิ่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
จ.ปทุมธานี โดรน (FPV Racing)
7 - 16 ต.ค. 6411th FAI World Paragliding Accuracy Championship 2021
การแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
Prilep , Macedoniaร่มร่อน (Paragilding)
13 - 17 ต.ค. 64APPI PG INSTRUCTOR WORKSHOP COURSE
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาร่มร่อน (ระดับนานาชาติ)
จ.ชลบุรีร่มร่อน (Paragilding)
18 - 22 ต.ค. 64อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศประเภทร่มบินสลาลมจ.ชลบุรีร่มบิน (Paramorter)
20 - 24 ต.ค. 64 Thailand Paramotor Slalom Championships 2021 ( เก็บคะแนนทีมชาติ )
การแข่งขันร่มบินสลาลมชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
จ.ชลบุรีร่มบิน (Paramoter)
20 - 30 ต.ค. 64Test Event 12th FAI World Paragliding Accuracy ChampionshipSopot, Bulgaria
25 - 29 ต.ค. 64อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศประเภทร่มร่อน ขั้น 3 (ระดับชาติ)จ.ชลบุรีร่มร่อน (Paragilding)
29 - 31 ต.ค. 64FPV Racing Thailand Championship 2021 (เก็บคะแนนทีมชาติ)
การแข่งขันเอฟพีวีเรซซิ่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
จ.ชลบุรีFPV
3 - 7 พ.ย. 64การแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ ประจำปี 2564
โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
NSDF Paragliding Auccuracy Championships Thailand Open 2021 (FAI CAT II)

ผาตากเสื้อ จ.หนองคายร่มร่อน (Paragliding)
4 - 17 ธ.ค. 64กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ( ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ) มรภ.อุดรธานีร่มร่อน (Paragilding) , FPV
หมายเหตุ : กิจกรรมข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม