วันที่จัดงานTitleLocationActivities
10 - 13 ม.ค. 62Paragliding Phatchabun Championship International 2019จ. เพชรบูรณ์ร่มร่อน (Paragilding)
11 - 21 ม.ค. 62การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (สาธิต) มรภ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ (Aeromodelling)
15 - 19 ม.ค. 62อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศประเภทร่มร่อนระดับชาติโรงแรม โรสการ์เด้น จ.พระนครศรีอยุธยาร่มร่อน
16 - 20 ม.ค. 62อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศประเภทร่มร่อนระดับชาติ
โรงแรมโรสการ์เด้น จ.พระนครศรีอยุธยา

ร่มร่อน (Paragilding)
20 - 25 ม.ค. 62อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศประเภทร่มบินระดับชาติโรงแรม โรสการ์เด้น จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน (Paramorter)
21 - 25 ม.ค. 62อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศประเภทร่มบินระดับชาติ
โรงแรมโรสการ์เด้น จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน (Paramorter)
22 - 30 ม.ค. 62การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
"นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" (สาธิต)
จ.นครสวรรค์
เครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ (Aeromodelling)
22 - 26 ม.ค. 6215th Thailand Paramotor King Rama IX's Cup Junior Championship 2019
การแข่งขันร่มบินเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราว จ.พระนครศรีอยุธยาร่มร่อน (Paragilding)
22 - 26 ม.ค. 6215th Thailand Paramotor King Rama IX's Cup Open 2019 FAI CAT II
การแข่งขันร่มบินชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 (คะแนนทีมชาติ)
จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน (Paramorter)
23 - 27 ม.ค. 6214th Thailand Paramotor King Rama IX's Cup Open 2019 FAI CAT II
การแข่งขันร่มบินชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่14
ประจำปี 2562 (คะแนนทีมชาติ)
สนามกีฬาทางอากาศ (ชั่วคราว) ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน (Paramorter)
23 - 27 ม.ค. 6210th Thailand Paramotor
Princesses's CupJunior Championship 2019
การแข่งขันร่มบินเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562
สนามกีฬาอากาศทาง (ชั่วคราว) ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน (Paramorter)
6 - 10 ก.พ. 623rd Paragliding ASEAN Friendships Open 2019 FAI CAT II
รายการแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3 (คะแนนทีมชาติ)
อ.สังคม จ.หนองคาย

ร่มร่อน (Paragliding)
4 - 10 เม.ย. 623rd Paragliding XC ASEAN Friendships Open
(FAI CAT II)- Asian Cup Series 1
รายการแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3
ประจำปี 2562 (คะแนนทีมชาติ)
เขาสะเดา จ.นครราชสีมาร่มร่อน (Paragliding)
22 - 29 เม.ย. 62APPI PPG INSTRUCTOR WORKSHOP COURSE
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาร่มบินระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

อบรมผู้ฝึกสอน (Instructor Workshop)
5 - 9 พ.ค. 62อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศ
ประเภทเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุระดับชาติ
จ.ชลบุรี
เครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ (Aeromodelling)
10 - 20 พ.ค. 62กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" (กีฬาทางอากาศ) จ.บุรีรัมย์ร่มร่อน-เครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ (Paragliding- Aeromodelling)
4 - 15 มิ.ย. 62การแข่งขันกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งที่ 52
(กีฬาโดดร่ม)
อ.เมือง จ.ลพบุรีโดดร่ม(Parachuting)
20 - 26 มิ.ย. 62การแข่งขันกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 52 (กีฬาร่มบิน - กีฬาร่มร่อน)
อ.เมือง จ.ลพบุรีร่มร่อน - ร่มบิน(Paragilding- Paramorter)
22 - 24 มิ.ย. 622019 Asian Championship Accuracy (Test Event)สาธารณรัฐคาซัคสถานร่มร่อน (Paragilding)
26 - 27 มิ.ย. 622019 Open Kazakhastan Paragliding Accuracy Cupสาธารณรัฐคาซัคสถานร่มร่อน (Paragilding)
26 - 30 มิ.ย. 622rd Thailand Paragliding Accuracy Open 2019 FAI CAT ll
Ratchaburi AFA ASIAN Cup - Series 1 คะแนนทีมชาติ
เขาสน อ.บ้านบึง จ.ราชบุรีร่มร่อน (Paragilding)
28 - 30 มิ.ย. 62Paragliding Accuracy World Cup 2019 ( Series 2 )
การแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำ เวิลด์ซีรี่ 2 ประจำปี 2562
สาธารณรัฐคาซัคสถานร่มร่อน (Paragilding)
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 621st Thailand Paragliding Accuracy Open 2019 (FAI CAT II)
Ratchaburi AFA ASIAN Cup - Series 1 (คะแนนทีมชาติ)
เขาสน อ.บ้านบึง จ.ราชบุรี
ร่มร่อน (Paragliding)
21 - 25 ส.ค. 62Paragliding Accuracy World Cup 2019 (Series3)
การแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำ เวิลด์ซีรี่ 3 ประจำปี 2562
สาธารณรัฐเกาหลีร่มร่อน (Paragilding)
8 - 18 ก.ย. 6210th FAI World Paragliding Accuracy Championship 2019
การแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562
สาธารณรัฐเซอร์เบีย

ร่มร่อน (Paragliding)
24 - 27 ต.ค. 62The 113th FAI General Conferenceราชอาณาจักรโมร็อกโก (Meeting)
21 - 23 พ.ย. 62CIMA Plenary 2019ประเทศโรมาเมียร่มร่อน (Paragilding)
หมายเหตุ : กิจกรรมข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม