วันที่จัดงานTitleLocationActivities
14 - 18 ม.ค. 65อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศประเภทร่มบิน ขั้น 3 ระดับชาติจ.พระนครศรีอยุธยาอบรม
19 - 23 ม.ค. 6517th Paramotor Thailand Championships 2022
การแข่งขันร่มบินชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565
จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน (Paramorter)
19 - 23 ม.ค. 6513th Paramotor Thailand Junior Championships 2022
การแข่งขันร่มบินเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565
จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน (Paramorter)
9 - 13 ก.พ. 656th Thailand Paragliding Accuracy ASEAN Friendships Open 2022 (FAI CAT II)
AFA Nation League Series 1
การแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ สานสัมพันธ์อาเซียนครั้งที่ 6 ประจำปี 2565
ผาตากเสื้อ จ.หนองคายร่มร่อน (Paragilding)
23 - 27 ก.พ. 651st NSDF Paramotor Slalom Thailand Championship 2022
การแข่งขันร่มบินสลาลมชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีร่มบิน (Paramorter)
5 - 25 มี.ค. 65การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"จ.ศรีสะเกษ
4 - 10 เม.ย. 654th Paragliding XC Championships Thailand Open 2022 (FAI CAT II)
การแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
เขาสะเดา จ.นครราชสีมาร่มร่อน (Paragilding)
20 - 30 เม.ย. 6511th FAI World Paramotor Championships 2022
การแข่งขันร่มบินชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565
Espirito Santo, Brazil
4 - 8 พ.ค. 651st Paragliding Accuracy Championships Thailand Open 2022 ( FAI CAT II )
AFA Nation League Series 2
การแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 1
ประจำปี 2565
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีร่มร่อน (Paragilding)
11 - 15 พ.ค. 65APPI PG INSTRUCTOR WORKSHOP COURSE
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาร่มร่อน ระดับนานาชาติ
จ.ชลบุรี
2 - 8 มิ.ย. 65AIR SEA LAND Southern Sports Tourism Festival 2022 สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
2 - 4 มิ.ย. 65การแข่งขัน FPV Racing
สุราษฎร์ธานี FPV Racing
4 - 6 มิ.ย. 65การแข่งขันร่มร่อน Paragliding
สุราษฎร์ธานีร่มร่อน (Paragilding)
6 - 8 มิ.ย. 65การแข่งขันร่มบิน Paramotorสุราษฎร์ธานีร่มบิน (Paramorter)
20 - 24 ก.ค. 652nd NSDF Paragliding Accuracy Championships Thailand Open 2022
AFA Nation League Series 3
เขาสน จ.ราชบุรี
29 ก.ค. - 10 ส.ค. 65กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์จ.พัทลุง
12 - 18 ส.ค. 65AIR SEA LAND Southern Sports Tourism Festival 2022 พัทลุงจ.พัทลุง
12 - 14 ส.ค. 65การแข่งขันร่มบิน Paramotorจ.พัทลุงร่มบิน (Paramorter)
14 - 16 ส.ค. 65การแข่งขันร่มร่อน Paraglidingจ.พัทลุงร่มร่อน (Paragilding)
16 - 18 ส.ค. 65การแข่งขัน FPV Racingจ.พัทลุงFPV Racing
19 - 28 ส.ค. 651st Indoor Skydiving Championship Thailand Open 2022 ( FAI CAT II)
การแข่งขันลอยตัวในอุโมงค์ลมชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
อุโมงค์ลมชัยจินดา จ.เพชรบุรีโดดร่ม
21 - 27 ส.ค. 65การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เสลักเกมส์จ.พัทลุง
หมายเหตุ : กิจกรรมข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม