1. ใบสมัครประเภทโดดร่ม (Parachuting)
  2. ใบสมัครประเภทปีกร่อน (Hang Gliding)
  3. ใบสมัครประเภทร่มร่อน (Paragliding)
  4. ใบสมัครประเภทร่มบิน (Paramotor)
  5. ใบสมัครประเภทเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ (Aeromodelling)
  6. ใบสมัครประเภทยานไร้คนขับ (Uav)
  7. ใบสมัครประเภทอากาศยานอัลตร้าไลท์ (Ultralight)
  8. ใบสมัครประเภทอากาศยานส่วนบุคคล (General Aviatation)
  9. ใบสมัครผู้ฝึกสอน (Instructor)
  10. ใบสมัครนักกีฬาทีมชาติไทย
  11. เอกสารอื่นๆ (Other)